Registru pentru evidența dispozițiilor
NumarDataDispoziţie
108.01,2020Privind convocarea Consiliului Local in ședință de îndată.
215.01.2020Privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară.
317.01.2020Privind acordarea indemnizației pentru pers.cu handicap grav, minorei S.C-F.
423.01.2020Privind organizarea concursului 5 funcții contractuale.
523.01.2020Privind organizarea concursului auditor public intern.
627.01.2020Privind acordarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav minorului P.G-V.
728.01.2020Privind acordarea indemnizaței lunare pentru pers.cu handicap grav dl. M.R.
8.28.01.2020Privind desemnarea pers.responsabile de organizarea Monitorului Oficial local.
9.31.01.2020Privind încetarea indemnizației lunare pentru pers. cu handacap grav numitei M.F.
10.31.01.2020Privind modificarea componenței familiei d-nei S.T. – beneficiar ajutor social.
11.31.01.2020Privind modificarea componenței familiei C.F.beneficiar alocație pt.susținerea familiei.
12.31.01.2020Privind modificarea componenței familiei M.L. beneficiar alocație pt.susținerea familiei.
13.31.01.2020Privind constituirea comisiei pentru atribuirea directă a unor suprafețe de pășune aflate în administrarea C.L. Călugăreni.
14.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui P.R. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
15.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei D.T. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
16.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei P.A-I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
17.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei V.S. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
18.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei O.L. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
19.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei Ș.V. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
20.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei D.N. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
21.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui M.L. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
22.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
23.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.Ș. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
24.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei R.M-L. ca uirmare a aplicării HG 935/2019.
25.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui B.B-G. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
26.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui M.I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
27.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui P.I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
28.31.01.2019Privind stabilirea salariului d-lui S.G. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
29.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.V. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
30.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui T.A. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
31.31.01.2020Privind majorarea salariului brut al ASD și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav.
32.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui T.P. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
33.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.C-C. ca urmarer a aplicării HG 935/2019.
34.10.02.2020Privind încetarea indemnizației pentru pers.cu handicap grav S.C.
35.17.02.2020Privind acordarea indemnizatiei lunare pentru pers.cu handicap grav T.V.
36.17.02.2020Privind modificarea componenței familiei M.D-L.
37.17.02.2020Privind încetarea dreptului de ajutor social pentru familia N.E.
38.20.02.2020Privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 26.02.2020.
39.26.02.2020Privind numirea d-lui R.G-P. în calitate de curator special pentru minora R.M-V.
40.28.02.2020Privind acordarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav C.T.
41.28.02.2020Privind organizarea și desfășurarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020.
42.04.03.2020Privind încetarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav D.G.
43.10.03.2020Privind constituirea comisiei comunale pentru recensamântul general agricol din România.
44.12.03.2020Privind interzicerea desfășurării târgului comunal pe perioada manifestării virusului COVID-19.
45.16.03.2020Privind încetarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav numitului G.C.
46.16.03.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei L.L-M. ASD la L.P-I.
47.18.03.2020Privind stabilirea unor măsuri luate pe perioada manifestării virusului COVID-19.