Registru pentru evidența hotărârilor
NumărDataHotărâre
109.01.2020privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe 2019.
221.01.2020privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului.
321.01.2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționari și personal contractual,conform HG 935/2019.
426.02.2020privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2020.
526.02.2020privind aprobarea bugetului local al comunei Călugăreni pe anul 2020
626.02.2020privind aprobarea utilizării sumei de 1.400.000 lei din excedentul bugetar pt.cheltuieli de investiții în anul 2020.
7.26.02.2020privind aprobarea utilizării sumei de 245.000 din excedentul bugetar pt.cheltuieli de investiții în anul 2020.
8.26.02.2020privind aprobarea finanțării activității sportive fotbalistice As.Sportivă Mihai Viteazul.
9.26.02.2020privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap, cât și sumele necesare pentru salarizare 2020.
10.26.02.2020privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiari Legea 416/2001.
11.26.02.2020privind înființarea (extinderea) rețelei de distribuție gaze naturale în com.Călugăreni, cu localitățile aparținătoare.