Registru pentru evidența hotărârilor
NumărDataHotărâre
109.01.2020privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe 2019.
221.01.2020privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului.
321.01.2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționari și personal contractual,conform HG 935/2019.
426.02.2020privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2020.
526.02.2020privind aprobarea bugetului local al comunei Călugăreni pe anul 2020
626.02.2020privind aprobarea utilizării sumei de 1.400.000 lei din excedentul bugetar pt.cheltuieli de investiții în anul 2020.
7.26.02.2020privind aprobarea utilizării sumei de 245.000 din excedentul bugetar pt.cheltuieli de investiții în anul 2020.
8.26.02.2020privind aprobarea finanțării activității sportive fotbalistice As.Sportivă Mihai Viteazul.
9.26.02.2020privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap, cât și sumele necesare pentru salarizare 2020.
10.26.02.2020privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiari Legea 416/2001.
11.26.02.2020privind înființarea (extinderea) rețelei de distribuție gaze naturale în com.Călugăreni, cu localitățile aparținătoare.
12.26.03.2020privind rectificarea bugetului local.
13.26.03.2020privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea,evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrarii pe raza comunei Călugăreni.
14.29.04.2020privind rectificarea bugetului local.
15.29.04.2020privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL al com.Călugăreni,județul Giurgiu,
16.29.04.2020privind rectificarea preambulului HCL nr.77/2019 ce se va face înscrierea corectă din ”expunere de motive a primarului” in ”referat de aprobare”.
17.29.04.2020 privind rectificarea preambulului HCL nr.78/2019 ce se va face înscrierea corectă din ”expunere de motive a primarului” in ”referat de aprobare”.
18.29.04.2020 privind rectificarea preambulului HCL nr.79/2019 ce se va face înscrierea corectă din ”expunere de motive a primarului” in ”referat de aprobare”
19.29.05.2020privind alegerea presedintelui de sedinta.
20.29.05.2020 privind rectificarea preambulului HCL nr.70/2019 ce se va face înscrierea corectă din ”expunere de motive a primarului” in ”referat de aprobare”
21.29.05.2020 privind rectificarea preambulului HCL nr.10/
26.02.20 privind indreptarea erorii si facandu-se inscrierea corecta conf.OUG 57/2019.
22.29.05.2020privind aprobarea contului anual de executie.
23.29.06.2020privind incetarea mandatului de consilier local prin deces al d-lui Militaru Paul.
24.29.06.2020privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Dadiloveanu Constantin.
25.29.06.2020privind alegerea comisiei de validare
26.29.06.2020privind retragerea com.Clejani din ADI Iluminat public eficient.
27.29.06.2020privind aprobarea contului de executie la 31.03.20
28.31.07.2020privind aprobarea retragerii com.Clejani din ADI-
”Sanatate asigurata prin apa curata”.
29.31.07.2020privind aprobarea finantarii necesare desfasurarii manifestatiilor de ziua comunei.
30.28.08.2020privind alegerea presedintelui de sedinta.
31.28.08.2020privind aprobarea rectificarii bugetului local.
32.28.08.2020privind aprobare raport evaluare.
33.28.08.2020privind inchiriere spatiu.
34.24.09.2020privind rectificarea bugetului local.
35.24.09.2020privind aprobare cont executie.