Monografie

Teritoriul administrativ al comunei Calugareni,judetul Giurgiu se afla in marea unitate a Campiei Romane si face parte din unitatea geografica majora a Platformei Valahe.Hidrologia zonala se caracterizeaza prin prezenta stratului acvifer freatic in depozite aluvionare,cu nivel liber variabil functie de regimul de precipitatii si nivelul raului Neajlov.

RELIEFUL: 

In teritoriul administrativ al comunei se identifica urmatoarele trepte geomorfologice.
– un ses neted (campia Neajlovului) in partea de Nord a teritoriului de altitudine absoluta  70-80 m.
– o terasa de altitudine absoluta cca 60 m,de la N de Neajlov,pe care se afla partea de N a satului Calugareni,precum si satul Branistari.
– o terasa joasa de altitudine cca 50 m,tot pe partea de N a Neajlovului – constituita la confluenta acestuia cu Calnistea.

Pe aceasta terasa se dezvolta cea mai mare parte a satului Calugareni.Tranzactia intre cele trei trepte morfologice este foarte mica .O lunca foarte lata(cca 1 km)intre bratele Neajlovului si Calnistea pe care se afla satul Hulubesti.
La sud de Neajlov se intinde Campia Burnazului separata de lunca prin versanti abrupti si intretaiata de mici afluenti.

Pe valea afluentului Tantaroasa se afla situat satul Crucea de Piatra ,cu case imprastiate pe pante puternice.Mai spre sud  pe campie se afla satul Uzunu.
Principalele rauri care dreneaza teritoriul comunei sunt:
– raul Neajlov,care apartine retelei hidrologice autohtone cu obarsia in zone mai inalte
– raul Calnistea apartine retelei hidrologice autohtone.

Ambele rauri au bazinul de receptie partial pe teritoriul judetului Giurgiu. Pe teritoriul comunei iazurile si locurile situate pe valea Calnistei si a Nejlovului formeaza grupa cea mai raspindita dintre locurile de lunca (ex.Balta Neajlovului, o parte a lacului Comana).

Teritoriul comunei este traversat de raul Neajlov care se varsa in raul Arges si care prezinta brate adresea cu un curs schimbator.
Cursul principal al raului limiteaza spre sud satul Calugareni,iar un brat denumit Jirloiu traverseaza o zona din sudul satului.
In sudul luncii curge Calnistea care se varsa in Neajov putin in aval de podul pe DN 5.

Aceste cursuri de apa provoaca la precipitatii abundente ,sau topiri masive de zapada, revarsari care afecteaza si gospodariile riverane, afectand DC 107 Calugareni – Hulubesti  5,4 km ,teren extravilan, islaz.

Apele raurilor aferente comunei se inscriu in urmatoarele categorii de calitate:raul Neajlov – categoria a II –a ,raul Calnistea – categoria  I –a.

STRATIFICATIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE TERENULUI DE FUNDARE

Pe terasa joasa a Neajlovului (terasa de 50 m) constituita la confluenta Neajlovului cu Calnistea se dezvolta o parte a satului Calugareni prezentand :0,00 – 0,60 m sol vegetal si umplutura,

– 0,60 – 1,80 m praf argilos nisipos cu concretii calcaroase foarte umed.
-1,80 – 2,20 m pietris cenusiu,mare
-2,20 – 3,50 m pietris cuartos indesat.

Adancimea apei freatice se afla pe terasa aluvionara la 1,00 – 2,00 m adancime fata de C.T.N, iar pe terasa superioara la 8,00 – 12,00 m adancime fata de CTN.
Comuna se afla la limita intre zonele,,C’’ si ,,D’’ cu K 3= 0,16 – 0,20; TC = 1,5 HC si gradul seismic 8. Adancimea de inghet este de 0,80 m de la suprafata terenului natural.

CLIMA:

Cu clima continentala,regimul climatic general se caracterizeaza prin veri foarte calde,cu cantitati medii de precipitatii,nu prea importante care cad sub forma de averse si prin ierni relative reci, marcate la intervale neregulate, atat de viscole puternice, cat si de incalziri frecvente.

Influenta apelor se simte in anotimpurile reci prin aparitia frecventa a cetei (decembrie – ianuarie).
Clima Campiei Romane prezinta urmatoarele repere:

– radiatia solara globala  – 125 kcal/cm 2/an
– temperatura medie anuala – 11,0 C
– precipitatii medii anuale    – 600 mm
– ninsoare,durata medie – 30 zile/an
– zapada,grosimea medie – 10 cm
– vantul ,viteza medie anuala – 4,5 m/sec.

CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI:

Suprafata teritoriului administrativ al comunei este de 11855,89 ha din care: arabil = 8486,49 ha,viticol = 251,28 ha,pomicol = 44,34 ha,pasuni = 800,40 ha;neagricol:paduri = 829,21 ha;ape + balti = 234,93 ha;drumuri = 372,72 ha;curti constructii = 585,51 ha;neproductiv = 250,99 ha.

Terenul agricol reprezinta 80,82 % din suprafata totala a comunei.
Terenul arabil in suprafata de 8486,5 ha se preteaza foarte bine la cultivarea unei palete largi de culturi agricole printre care:paioase,leguminoase,plante furajere si perene,legume,etc.  

SILVICULTURA:

Padurile din perimetrul comunei se incadreaza datorita reliefului si a climei in zona biogeografica a silvostepei.Padurile fac parte din grupa functionala I ; paduri cu functii speciale de protectie care conditioneaza pastrarea si dezvoltarea unor obiective de interes economic,social si stiintific.

Zona silvica Comana – Calugareni prezinta importanta ca resurse pentru valorificarea lor in scopuri turistice,odihna si agrement,dar si sub raport cinegetic,adapostind ca vanat principal iepurele si fazanul ,iar ca vanat secundar caprioarele,mistretul ,potarnichea.

PISCICULTURA:

Desi existenta lacului Comana(balta Neajlovului)isi face prezenta si pe teritoriul administrativ al comunei,nu se poate discuta despre o dezvoltare locala a sectorului piscicol.

COMERT SI SERVICII:

Comertul si serviciile sunt slab dezvoltate la nivelul comunei.Necesarul zilnic de marfuri este satisfacut de mici unitati comerciale particulare in comuna, intre localitatile Crucea de Piatra si Calugareni in partea de vest a DN 5 imediat langa acesta se afla amenajat un teren in suprafata de 2,20 ha pe care se desfasoara saptamanal (duminica )targ unde pe langa produsele alimentare, se vand cereale si animale.

TURISMUL:

Cu  potential existent in zona, datorat atat cadrului natural,cat si cadrului artropic si situri istorice, monumentele si ansamblul de arhitectura ,monumente si ansamblului de arta plastica si cu valoare memoriala, cuprinse in lista monumentelor de interes national.

POPULATIA :

Situatia nr.existent in comuna Calugareni se prezinta in anul 2011 la un nr de :

 

 

 

 

 

 

EVOLUTIA POPULATIEI

                              Sat Calugareni        Branistari      Crucea       Hulubesti          Uzunu                Total

1977                                 x                            x                   x                    x                      x                    8439

1992                            1523                      1243               449                 2102               1657             6974

1996                                  x                            x                   x                    x                      x                  6603

2000                                  x                            x                   x                    x                      x                  6389

2011                           1418                        904                 347               1677                1442              5788

CAI TRANSPORT

a) Largirea drumului public DN5(E 85)pe teritoriul comunei este de 16,4 km.Prin DN 5 comuna este legata direct de comunele vecine Ad.Copaceni si Daia,dar si de doua municipii importante:Bucuresti capitala tarii si Giurgiu resedinta de judet,principal punct frontier pe relatia tarii noastre cu orientul apropiat.

b) Largirea drumurilor de legatura de importanta judeteana este de 14,40 km,din care 8,75 km DJ 411 si 5,65 km DJ 603.

DJ 411 face legatura directa atat cu comuna Singureni si pe aceasta mai departe cu DN 6- Bucuresti – Alexandria,dar si comuna Comana .

DJ 603 face legatura direct cu comuna Stoenesti  si comuna Mihai Bravu.

c) Lungimea drumului de legatura locala DC 107 este de 7,25 km.DC 107 porneste din satul Calugareni(DN 5)trece prin satul Hulubesti si se uneste cu DJ 603.

d) reteaua de circulatie rutiera interna a localitatilor este formata din ulite /strazi in intravilan si drumuri exploatare in extravilan.

ZONE CU RISCURI NATURALE:

Riscurile naturale sunt de natura hidrologica,hidrogeolocica si geofizica,riscuri de natura hidrologica(inundatii).

Teritoriul comunei este traversat de raul Neajlov care prezinta brate cu un curs schimbator .Cursul principal al raului limiteaza spre sud satul Calugareni,iar un brat denumit Jirloiu traverseaza o zona din sudul satului.In sudul luncii curge raul Calnistea care se varsa in raul Neajlov putin in aval de pod pe DN 5.Aceste cursuri de apa provoaca la precipitatii abundente revarsari care afecteaza si gospodariile.

Se estimeaza o suprafata totala de teren intravilan pentru care exista riscul la inundatii de cca 41,7 ha.

Localitatea Branistari:suprafata cu risc de inundabilitate de cca 1,5 ha.

Localitatea Crucea de Piatra :  risc de inundabilitate in zona capatul de nord al satului,in zona de trecere pana la lunca joasa a Neajlovului.

GOSPODARIREA APELOR – SUPRAFETE OCUPATE CU APE:

– raul Neajlov – S = 24,84 ha lungime rau 12 km
– balta Comana – raul Neajlov – S = 193 h
– raul Calnistea – S = 14,22 ha lungime rau = 8 km
– dig Hulubesti = 8,8 ha

Total suprafata ocupata de ape = 232,06 ha si 8,8 ha (dig)