Registru pentru evidența dispozițiilor
NumarDataDispoziţie
108.01,2020Privind convocarea Consiliului Local in ședință de îndată.
215.01.2020Privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară.
317.01.2020Privind acordarea indemnizației pentru pers.cu handicap grav, minorei S.C-F.
423.01.2020Privind organizarea concursului 5 funcții contractuale.
523.01.2020Privind organizarea concursului auditor public intern.
627.01.2020Privind acordarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav minorului P.G-V.
728.01.2020Privind acordarea indemnizaței lunare pentru pers.cu handicap grav dl. M.R.
8.28.01.2020Privind desemnarea pers.responsabile de organizarea Monitorului Oficial local.
9.31.01.2020Privind încetarea indemnizației lunare pentru pers. cu handacap grav numitei M.F.
10.31.01.2020Privind modificarea componenței familiei d-nei S.T. – beneficiar ajutor social.
11.31.01.2020Privind modificarea componenței familiei C.F.beneficiar alocație pt.susținerea familiei.
12.31.01.2020Privind modificarea componenței familiei M.L. beneficiar alocație pt.susținerea familiei.
13.31.01.2020Privind constituirea comisiei pentru atribuirea directă a unor suprafețe de pășune aflate în administrarea C.L. Călugăreni.
14.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui P.R. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
15.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei D.T. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
16.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei P.A-I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
17.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei V.S. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
18.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei O.L. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
19.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei Ș.V. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
20.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei D.N. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
21.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui M.L. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
22.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
23.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.Ș. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
24.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-nei R.M-L. ca uirmare a aplicării HG 935/2019.
25.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui B.B-G. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
26.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui M.I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
27.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui P.I. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
28.31.01.2019Privind stabilirea salariului d-lui S.G. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
29.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.V. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
30.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui T.A. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
31.31.01.2020Privind majorarea salariului brut al ASD și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav.
32.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui T.P. ca urmare a aplicării HG 935/2019.
33.31.01.2020Privind stabilirea salariului d-lui S.C-C. ca urmarer a aplicării HG 935/2019.
34.10.02.2020Privind încetarea indemnizației pentru pers.cu handicap grav S.C.
35.17.02.2020Privind acordarea indemnizatiei lunare pentru pers.cu handicap grav T.V.
36.17.02.2020Privind modificarea componenței familiei M.D-L.
37.17.02.2020Privind încetarea dreptului de ajutor social pentru familia N.E.
38.20.02.2020Privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 26.02.2020.
39.26.02.2020Privind numirea d-lui R.G-P. în calitate de curator special pentru minora R.M-V.
40.28.02.2020Privind acordarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav C.T.
41.28.02.2020Privind organizarea și desfășurarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020.
42.04.03.2020Privind încetarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav D.G.
43.10.03.2020Privind constituirea comisiei comunale pentru recensamântul general agricol din România.
44.12.03.2020Privind interzicerea desfășurării târgului comunal pe perioada manifestării virusului COVID-19.
45.16.03.2020Privind încetarea indemnizației lunare pentru pers.cu handicap grav numitului G.C.
46.16.03.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei L.L-M. ASD la L.P-I.
47.18.03.2020Privind stabilirea unor măsuri luate pe perioada manifestării virusului COVID-19.
48.20.03.2020Privind dezinfectia drumurilor nationale,judetene,comunale si strazilor din interiorul UAT-ului Calugareni.
49.20.03.2020Privind convocarea CL in sedinta ordinara.
50.30.03.2020Privind stabilirea unor noi masuri luate pe perioada manifestarii virusului COVID-19.
51.06.04.2020Privind incetarea indemnizatiei lunare pentru pers.cu handicap grav,numitului Tretin Calin.
52.13.04.2020Privind rectificarea actului de casatorie nr.27/1993
privind pe Stan Marin si Ionita Nicoleta.
53.23.04.2020Privind convocarea CL in sedinta ordinara.
54.24.04.2020Privind acordarea indemnizatiei lunare pentru pers.cu handicap grav – Pisica Ion.
55.24.04.2020Privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei de secretar general UAT Calugareni a d-nei Dumitru Teodora si delegarea d-nei Dinulescu Nicoleta.
56.07.05.2020Privind constituirea comisiei de receptie la finaliza
rea lucrarilor privind obiectivul ”Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in com.Calugareni.
57.07.05.2020Privind incetarea dreptului de ajutor social pentru familia Cecan Constantin,
58.11.05.2020Privind desemnarea d-nei Ricea Mirela -L – responsanil cu serviciul de asistenta sociala.
59.18.05.2020Privind incetarea indemnizatiei lunare pentru pers cu handicap grav – Seimeanu Victoria.
60.22.05.2020Privind convocarea CL in sedinta ordinara.
61.22.05.2020Privind modificarea titulaturii disp.36/17.02.2020 in sensul completarii corecte a preambulului prev.art.155,alin.1 din OUG 57/2019.
62.25.05.2020Privind acordarea indemnizatiei persoana cu handicap grav – Moraru Gherghina.
63.25.05.2020Privind stabilirea salariului d-nei Dumitru Teodora
64.25.05.2020Privind stabilirea salariului d-nei Dinulescu Nicoleta
65.26.05.2020Privind aprobarea procedurii privind angajarea,
lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor ce se efectueaza, fondurile publice pe UAT Calugareni.
66.22.06.2020Privind recensamantul populatiei in anul 2021.
67.22.06.2020Privind incetarea dreptului de alocatie de sustinere a familiei Vasile Florentina.
68.22.06.2020Privind incetarea dreptului de ajutor social a fam.
Costea Ioana-Gabriela.
69.22.06.2020Privind acordarea indemnizatiei lunare pentru pers cu handicap grav – Lica Petrica-Ionut.
70.22.06.2020Privind acordarea indemnizatiei lunare pentru pers cu handicap grav- Tretin Ilie.
71.22.06.2020Privind incetarea dreptului de ajutor social pentru familia Vasile Florentina.
72.22.06.2020Privind convocarea CL in sedinta ordinara din data de 29.06.2020.
73.30.06.2020Privind incetarea contractului de munca a d-lui Dimancea Mihai – asistent la persoana cu handicap grav- Dimancea Ioana.
74.30.06.2020Privind acordarea indemnizatiei de handicap a pers.cu handicap grav – Burcea Victoria.
75.30.06.2020Privind acordarea de ajutor social familiei Piperea Stefania.
76.30.06.2020Privind acordarea de alocatie de sustinere a fam.
Florica Sorin.
77.04.07.2020Privind acordarea indemnizatie pers.cu handicap grav- Dimancea Ioana.
78.04.07.2020Privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Voicu Emil-Paul.
79.17.07.2020Privind incetarea indemnizatiei persoanei cu handicap – Albei Eana.
80.24.07.2020 Privind incetarea indemnizatiei persoanei cu handicap – Pisica Ion.
81.24.07.2020Privind convocarea CL in sedinta ordinara din data de 31.07.2020.